Kris & trauma

När något överväldigande inträffar och vardagens trygghet rubbas kan det vara svårt att reda ut vad som händer. För att förstå krisreaktioner och få hjälp att bemästra sin tillvaro kan en ”psykologisk första hjälpen” vara stödjande och stabiliserande. Efter det kan fortsatt krishantering och stöd behövas vilket anpassas efter individens eget sätt att läka på. Ibland kan olika faser i livet och dess påfrestningar också utlösa krisreaktioner som behöver bearbetas i terapi.

För de som har arbetat med eller hjälpt till i samband med en kris/traumatisk händelse kan stöd och avlastningssamtal erbjudas enskilt och i grupp.

Om du har upplevt psykiska trauman under livet och plågas av det i ditt dagliga liv kan EMDR vara till hjälp (det är en internationellt erkänd traumabehandlingsmetod vid PTSD). Jag har utbildning och erfarenhet av att ha arbetat med EMDR men jag har också mött människor med svåra trauman under många år där det psykoterapeutiska samtalet i sig är tillräckligt.

Kris & trauma

När något överväldigande inträffar och vardagens trygghet rubbas kan det vara svårt att reda ut vad som händer. För att förstå krisreaktioner och få hjälp att bemästra sin tillvaro kan en ”psykologisk första hjälpen” vara stödjande och stabiliserande. Efter det kan fortsatt krishantering och stöd behövas vilket anpassas efter individens eget sätt att läka på. Ibland kan olika faser i livet och dess påfrestningar också utlösa krisreaktioner som behöver bearbetas i terapi.

För de som har arbetat med eller hjälpt till i samband med en kris/traumatisk händelse kan stöd och avlastningssamtal erbjudas enskilt och i grupp.

Om du har upplevt psykiska trauman under livet och plågas av det i ditt dagliga liv kan EMDR vara till hjälp (det är en internationellt erkänd traumabehandlingsmetod vid PTSD). Jag har utbildning och erfarenhet av att ha arbetat med EMDR men jag har också mött människor med svåra trauman under många år där det psykoterapeutiska samtalet i sig är tillräckligt.

Kris & trauma

När något överväldigande inträffar och vardagens trygghet rubbas kan det vara svårt att reda ut vad som händer. För att förstå krisreaktioner och få hjälp att bemästra sin tillvaro kan en ”psykologisk första hjälpen” vara stödjande och stabiliserande. Efter det kan fortsatt krishantering och stöd behövas vilket anpassas efter individens eget sätt att läka på. Ibland kan olika faser i livet och dess påfrestningar också utlösa krisreaktioner som behöver bearbetas i terapi.

För de som har arbetat med eller hjälpt till i samband med en kris/traumatisk händelse kan stöd och avlastningssamtal erbjudas enskilt och i grupp.

Om du har upplevt psykiska trauman under livet och plågas av det i ditt dagliga liv kan EMDR vara till hjälp (det är en internationellt erkänd traumabehandlingsmetod vid PTSD). Jag har utbildning och erfarenhet av att ha arbetat med EMDR men jag har också mött människor med svåra trauman under många år där det psykoterapeutiska samtalet i sig är tillräckligt.