Psykoterapi

I början av terapin går vi igenom de problem och utmaningar som du står inför och funderar tillsammans på fortsättningen. Kanske är en kortare kontakt tillräckligt för att du ska komma vidare i ditt liv men i terapi kan många olika frågor dyka upp som behöver tid och utrymme. Att förstå problem och relationer, mönster och sammanhang leder till ökad självinsikt och ger nya möjligheter till förändring och utveckling.

Eftersom jag har gedigen utbildning och erfarenhet av de grundläggande behandlingsmetoderna Psykodynamisk terapi och KBT, Kognitiv beteendeterapi (även DBT- Dialektisk beteendeterapi) kan jag erbjuda mer metodspecifik terapi om så önskas. I första hand väljer vi ett arbetssätt och samtalsklimat som gynnar dig och din utveckling.

Ibland kan det fria samtalet och vad som händer under vägen vara det som känns allra mest givande. Min terapeutiska grundhållning bygger på ett starkt intresse för människan i sin helhet och i sitt sammanhang där förståelse, acceptans och utveckling är viktiga ledord.

Psykoterapi

I början av terapin går vi igenom de problem och utmaningar som du står inför och funderar tillsammans på fortsättningen. Kanske är en kortare kontakt tillräckligt för att du ska komma vidare i ditt liv men i terapi kan många olika frågor dyka upp som behöver tid och utrymme. Att förstå problem och relationer, mönster och sammanhang leder till ökad självinsikt och ger nya möjligheter till förändring och utveckling.

Eftersom jag har gedigen utbildning och erfarenhet av de grundläggande behandlingsmetoderna Psykodynamisk terapi och KBT, Kognitiv beteendeterapi (även DBT- Dialektisk beteendeterapi) kan jag erbjuda mer metodspecifik terapi om så önskas. I första hand väljer vi ett arbetssätt och samtalsklimat som gynnar dig och din utveckling.

Ibland kan det fria samtalet och vad som händer under vägen vara det som känns allra mest givande. Min terapeutiska grundhållning bygger på ett starkt intresse för människan i sin helhet och i sitt sammanhang där förståelse, acceptans och utveckling är viktiga ledord.

Psykoterapi

I början av terapin går vi igenom de problem och utmaningar som du står inför och funderar tillsammans på fortsättningen. Kanske är en kortare kontakt tillräckligt för att du ska komma vidare i ditt liv men i terapi kan många olika frågor dyka upp som behöver tid och utrymme. Att förstå problem och relationer, mönster och sammanhang leder till ökad självinsikt och ger nya möjligheter till förändring och utveckling.

Eftersom jag har gedigen utbildning och erfarenhet av de grundläggande behandlingsmetoderna Psykodynamisk terapi och KBT, Kognitiv beteendeterapi (även DBT- Dialektisk beteendeterapi) kan jag erbjuda mer metodspecifik terapi om så önskas. I första hand väljer vi ett arbetssätt och samtalsklimat som gynnar dig och din utveckling.

Ibland kan det fria samtalet och vad som händer under vägen vara det som känns allra mest givande. Min terapeutiska grundhållning bygger på ett starkt intresse för människan i sin helhet och i sitt sammanhang där förståelse, acceptans och utveckling är viktiga ledord.